การเมืองเพื่อประชาชน

“การเมืองเพื่อประชาชน : การค้นหาเสียงสาธารณะ ที่มีความรับผิดชอบ” แปลจากเรื่อง Politics for people : Finding A Respansible Voice เป็นหนังสือที่บรรจุเรื่อง “การเมืองเพื่อประชาชน” ไว้เต็มเปี่ยมทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง

ตลอดจนความคิดความอ่านของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงเข้มแข็งมาเป็นเวลานาน เรื่องราวต่างๆ ในเล่ม จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงความลึกซึ้งของการเมืองภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น และถ้าคุณอยากรู้ว่าประชาธิปไตยที่ปราศจากพลเมืองเป็นอย่างไร? หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประชาชนที่ถูกปลดแกจากการเป็น “พลเมือง” ได้เป็นอย่างดี ร่วมเปิดมุมมอง ความคิด และสัมผัสกับวิถีประชาธิปไตยในมิติของพลเมืองได้ในเล่ม


ผู้เขียน : เดวิด แมทธิวส์
บรรณาธิการ : วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
ผู้แปล : พรรณิภา โสตถิพันธุ์ , พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ดร.ศุภกร รักใหม่, วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
คำนำโดย :เดวิด แมทธิวส์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
คำนิยมโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์ประเวศ วะสี อานันท์ ปันยารชุน
จำนวน 312 หน้า ราคา 295 บาท พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา
จัดจำหน่ายโดย บริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน)

Be the first to comment on "การเมืองเพื่อประชาชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.