งานเปิดนิทรรศการศิลปะ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการศิลปะชุด

” ธรรมชาติและจิต “ (Nature and Mind) 
โดย สมชาย วัชระสมบัติ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
ณ หอศิลป์จามจุรี เวลา 18.00 น.
อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด  นิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 089-1553545

Be the first to comment on "งานเปิดนิทรรศการศิลปะ"

Leave a comment

Your email address will not be published.