นพ.ประเวศแนะใช้สันติผ่าทางตันการเมืองไทย

            ย้ำปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยเหมือนไก่ในเข่งจิกตีกัน สุดท้ายโดนฆ่าเหมือนกันหมด ชี้ทักษิณเป็นคนเก่ง แต่จิตไม่นิ่งต้องเจริญสติ จะเกิดปัญญา ศรัทธาประชาชนจะกลับมา…

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) กล่าววันนี้ (23 เม.ย.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึงทางออกวิกฤติความขัดแย้งในบ้านเมือง ว่า ปัญหาความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ได้เน้นย้ำหลายครั้งแล้วว่า เหมือนไก่อยู่ในเข่ง จิกตีกัน สุดท้ายโดนฆ่าเหมือนกันหมด ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นไม่ว่าจะเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสนธิ ลิ้มทองกุล เกือบตาย แม้แต่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เหมือนตายทั้งเป็น คนจาบจ้วงสถาบันเยอะ สาเหตุหลักมาจากปัญหาโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม วิธีคิด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น เช่น ความขัดแย้งรุนแรง เกษตรกร แรงงานเกิดความยากจน เป็นต้น จนทุกรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ราษฎรอาวุโส กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการแก้วิกฤติที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยใช้หลักใหญ่ๆ 2 ประการ ได้แก่ 1.ใช้สันติวิธี ซึ่งสันติวิธีจะใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ยากๆ เพราะทุกฝ่ายเห็นแล้วว่า ความรุนแรงแก้ปัญหาไม่ได้ คนที่ใช้ความรุนแรงคนนั้นจะแพ้ หากคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันไม่เป็นไร แต่ทุกฝ่ายต้องใช้สันติวิธี ซึ่งอยากให้ทุกคนไปดูประวัติศาสตร์โลก มหาตะมะ คานธี ผู้นำทางจิตวิญญาณ ของอินเดีย ต่อสู้กับอังกฤษที่มีกำลังอาวุธมากมาย โดยปราศจากอาวุธ โดยใช้สันติวิธีทำให้ชนะใจคนทั่วโลก 2.ใช้วัฒนธรรมของคนไทย วัฒนธรรมแห่งความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของที่คนไทย คือ ไม่ชอบความรุนแรง รักสงบ ประนีประนอม มีความยืดหยุ่น จะเห็นได้จาก เมืองไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ เพราะใช้ความประนีประนอม ยืดหยุ่น จึงทำให้ประเทศฝ่าวิกฤติไปได้ทุกครั้ง

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า ขอเสนอรัฐบาลว่า ควรเปิดเวทีผ่านสื่อสารมวลชน เปิดการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลือง หรือเสื้อสีอะไรได้มาชี้แจงข้อมูลที่ตนเองมีให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ แต่ต้องมีกติกาว่า ต้องใช้ความรู้ข้อมูลและเหตุผล ไม่ใช้การด่าทอ นี่คือ ประชาธิปไตย โดยมีผู้ชมทั่วประเทศเป็นกรรมการตัดสินว่า ฝ่ายใดมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้มีหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้จะดีขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต้องเข้ามาทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชนให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวน้อย ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการที่ทุกฝ่ายดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมือง อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า สถาบันอยู่เหนือการเมือง
ราษฎรอาวุโส กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สิ่งที่ดีที่สุดต่อตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ดีต่อประเทศ ดีต่อโลกด้วย คือ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นคนเก่ง แต่จิตไม่นิ่ง ถ้าหากเจริญสติ จิตนิ่ง จะเกิดปัญญา เกิดความสงบ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้น ฐานในตัวเอง เวลาเห็นคนอื่นจะเคารพคนอื่น เปลี่ยนมุมมอง ตัวคุณทักษิณเองจะเกิดความสุข คนจะมองในมุมมองที่ดีขึ้น คนจะรัก การที่คนจะเชื่อใจ ต้องสร้างความเชื่อใจให้เป็นทุนจะสำเร็จทุกอย่าง ถ้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วทำอะไรจะสงสัยทุกอย่าง ทั้งหมดนี้เงินทองกี่หมื่นกี่พันล้านซื้อไม่ได้ กับความเชื่อใจ ความซื่อสัตย์สุจริต คนก็จะเกิดความยอมรับ และสามารถใช้ความเก่งทำงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและให้แก่โลกได้
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/pol/1467

Be the first to comment on "นพ.ประเวศแนะใช้สันติผ่าทางตันการเมืองไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.