บัญชีชีวิต…

บัญชีชีวิต  บันทึกต้นทุนและกำไรในรอบ 60 ปี เอนก นาคะบุตร 


 

“…งานของคุณเอนกจึงอยู่ตรงหัวใจของการพัฒนาประเทศ นั่นคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของสังคม  คุณเอนกได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด และเมล็ดพันธุ์แห่งคนที่ทำงานเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนไปทั่วประเทศ  ด้วยกาลเวลา เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะแตกดอกออกผลเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น…”

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

         

          หนังสือที่บันทึกไว้อย่างครบเครื่องชีวิตของนักพัฒนาแนวหน้านามว่า “เอนก นาคุบุตร”  บุคคลอันเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับใคร ๆ  หลายคน  จาก 7 บท รวม 166 หน้า   สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย วีระ นิจไตรรัตน์, ธรรมรัตน์  เสาวคนธ์ และสกุณา ฉันทดิลก สลับกับภาพการ์ตูนเก๋ๆ  ฝีมือการวาดของคุณเด่นชัย  ธรรมฐิติพงศ์    ในราคาสบายกระเป๋าเพียง 100 บาทเท่านั้น  ไม่อยากให้พลาดหนังสือเล่มนี้จริง ๆ 

สนใจติดต่อ คุณปิยภัทร์  (จิ๊บ) โทร 0-2690-0145

Be the first to comment on "บัญชีชีวิต…"

Leave a comment

Your email address will not be published.