บ้านพ่อมิ่ง

บ้านพ่อมิ่ง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

เห็นว่าการรวมกลุ่มพูดคุยกันเป็นสิ่งมีประโยชน์  โครงการนี้ทำให้เข้าใจการระดมความร่วมมือมากขึ้น  เข้าใจบทบาทตัวเองต่อการพัฒนาชุมชนมากขึ้น  มั่นใจ เกิดความกล้าขึ้น แต่ก่อนคิดว่าเราไม่มีพลัง  ไม่มีตำแหน่งทางการ เรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องของ  ผู้นำเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับทางการ เราจะไป  ทำงานพัฒนาได้ยังไง แต่ตอนนี้พบว่าเราทำบางอย่างได้ดีกว่าอีก

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "บ้านพ่อมิ่ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.