ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน

           ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐานในประเทศไทย”  ครั้งที่ 10  เรื่อง  “ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรม”  

โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์  เอื้ออำนวย  ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ที่ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทรศัพท์ 0-2218-4441 หรือ E-mail : thaiequity4all@gmial.com

 

Be the first to comment on "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน"

Leave a comment

Your email address will not be published.