รัฐบาลรักษาการ “คนกลาง” ตอนที่ ๑

 

รัฐบาลรักษาการ “คนกลาง” ตอนที่ ๑

 

๑๐-๐๑-๒๐๑๔

 

พลเดช ปิ่นประทีป

 

 

ตอนนี้หลายฝ่ายเรียกหารัฐบาลรักษาการที่เป็น ”คนกลาง” มาดูแลการปฏิรูปขั้นต้นบางประการเสียก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ในฐานะที่เป็นแนวทางทางเลือกที่ไม่ต้องรอให้เกิดปฏิวัติประชาชนและฉีกรัฐธรรมนูญเสียก่อน

ต่อไปนี้คือหลักคิดหลักการบางอย่างในมุมมองของผมครับ

๑. ควรเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด – รัฐบาลคนกลางควรเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ผสมหลายพรรคหลายขั้ว ข้อดีคือการไม่มีอคติ ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันและไม่ต้องตกอยู่ในภาวะเกรงอกเกรงใจกัน

๒. ควรเป็น ครม.ขนาดเล็ก – รัฐบาลคนกลางควรมีขนาดประมาณ ๑๑-๑๕ คนเท่านั้น ด้านหนึ่งเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นที่วางใจจากสังคมได้ง่าย อีกด้านหนึ่งเป็นการเตือนสติตลอดเวลาว่าเป็นรัฐบาลที่จะเข้ามาทำภารกิจเฉพาะเท่านั้น ในจำนวนนี้จัดให้มีรัฐมนตรีดูแลกระทรวงหลักๆ ที่สามารถใช้กลไกและโครงข่ายมารองรับภารกิจหลักได้ด้วย เช่นมหาดไทย กลาโหม สาธารณสุข ศึกษาธิการ เกษตรและสหกรณ์ ต่างประเทศ ฯลฯ ส่วนกระทรวงอื่นที่เหลือจงมอบให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน

๓. ควรเป็น ครม.ของนักบริหารจัดการ – ตัวบุคคลผู้จะเข้ามารับภารกิจในรัฐบาลคนกลาง ควรต้องมั่นใจว่ามีประสบการณ์และสามารถในการบริหารจัดการภารกิจได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และควรเป็นบุคคลที่ทุกขั้วการเมืองและสังคมยอมรับได้

๔. ต้องกำหนดกรอบเวลาและภารกิจหลักที่ชัดเจน – ควรกำหนดให้ชัดว่ารัฐบาลรักษาการคนกลางมีภารกิจในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น (ส่วนงานประจำให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแลแทน)

Be the first to comment on "รัฐบาลรักษาการ “คนกลาง” ตอนที่ ๑"

Leave a comment

Your email address will not be published.