แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน กรณี การซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการสื่อสิ่งพิมพ์

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อนโยบายการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เหล่านั้นแน่นอน เพราะไม่มีนักลงทุนรายใดที่ลงทุนโดยไม่หวังเข้ามากำหนดทิศทางการบริหารจัดการภายในองค์กรยิ่ง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และกลุ่มพันธมิตรสื่อมวลชน ได้หารือกันถึงกรณี บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนมาก และเห็นว่า เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะและการกำหนดนโยบาย การเสนอข่าวสารของสื่อในบริษัททั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ระดับชาติถึง 5 ฉบับ นับเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่ง

        แม้ผู้บริหารบริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)จะยืนยันว่าการลงทุนดังกล่าวทางธุรกิจธรรมดาไม่มีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงทางการเมืองหรือเป็นตัวแทนของนายทุนการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด แต่หากการเข้าควบคุมกิจการเป็นไปตามทิศทางข้างต้นจะส่งผลให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมสถานีวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์หลัก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์แนวข่าวการเมืองและหนังสือพิมพ์ทั่วไป เท่ากับเกิดการครอบงำสื่อมวลชนในประเทศขนานใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

        องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อนโยบายการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เหล่านั้นแน่นอน เพราะไม่มีนักลงทุนรายใดที่ลงทุนโดยไม่หวังเข้ามากำหนดทิศทางการบริหารจัดการภายในองค์กรยิ่ง

        ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงพร้อมยืนหยัดเคียงข้างองค์กรทั้งสองเพื่อให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 5 ฉบับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะได้อย่างเข้มแข็ง ดังที่เคยเป็นมา และจะร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนงธำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้สาธารณชนช่วยกันติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะเชื่อมั่นว่า ความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการเท่านั้น จึงจะทำให้สื่อมวลชนสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะเอาไว้ได้

        องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอยืนยันว่าจะร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพทั้งมวลในการติดตาม เฝ้าระวังและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ผลประโยชน์สาธารณะจะไม่ถูกทำลาย หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง หรือประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น

ที่มา : www.thaibja.org

Be the first to comment on "แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน กรณี การซื้อหุ้นเพื่อครอบงำกิจการสื่อสิ่งพิมพ์"

Leave a comment

Your email address will not be published.