แถลงการณ์ 12 องค์กรเครือข่าย

แถลงการณ์ 12 องค์กรเครือข่าย ฉบับพิเศษ/2557

ประณาม “การฆ่า” ที่ไร้ความเป็นมนุษย์ของผู้ก่อเหตุจากบาเจาะถึงแม่ลาน

 

 

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ในห้วงตั้งแต่ วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการกระทำการอันโหดร้ายป่าเถื่อนต่อเด็ก ผู้หญิง และพระสงค์ ผู้น่าสงสารและเปราะบางที่สุด เราสุดทนแล้ว ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนและองค์กรประชาชนที่ทำงานพัฒนาในพื้นที่มายาวนาน และต้องอยู่ในสภาพที่เห็นคนตายเกือบทุกวัน ตลอดสิบปีที่ผ่านมา โดยที่มีความรุนแรง ความถี่ และโหดร้ายขึ้นทุกวัน ทำได้แม้กระทั่งเด็ก ผู้หญิง พระสงฆ์ ที่ไม่มีทางสู้ จึงขอประณามการก่อเหตุทั้งหมด และขอออกออกแถลงการณ์ เรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 

 

 

 

ฝ่ายกระทำการที่ป่าเถื่อนโหดเหี้ยม

 

 

1. ไม่ว่าคุณเป็นใคร ฝ่ายใด คุณโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ สมควรได้รับการประณามจากสังคม และขอให้กรรมที่คุณก่อไว้ ได้รับการลงโทษ อยู่อย่างทุกข์ทรมาน เหมือนตกนรกทั้งเป็น กรรมติดตัวคุณไปทุกชาติทุกภพ หากคุณยังคงเป็นคนมีศาสนาใดๆ ขอให้ได้รับโทษทัณฑ์ ตามหลักของศาสนานั้น ๆ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ทั้งในขณะเป็นมนุษย์และหลังความตายที่คุณไม่มีทางหนีพ้น

2. หยุดการกระทำที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์นี้เสีย เพราะมนุษย์ผู้ยังมีหัวใจรักต่อเพื่อนมนุษย์ ในทุกหย่อมหญ้า นับหมื่น นับแสน นับล้าน จะมีส่วนในการสาปแช่งการกระทำที่เลวร้ายของคุณ

3. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำ เพราะหวังผลทางการเมือง ถือเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุด ไม่สมควรเป็นเยี่ยงอย่างและต้องหยุดการกระทำเช่นนี้อย่างเด็ดขาด เพราะคุณไม่มีทางได้ผลดีใด ๆ มีแต่ความเกลียดชัง สิ้นศรัทธา และไม่มีทางได้มวลชนที่คุณต้องการ

4. ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม ที่ต้องการหวังผลทางการเมือง ก็ถือว่าคุณมาผิดทาง นี่ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง คุณคิดว่าจะชนะ แต่คุณจะพ่ายแพ้ คุณจะตกนรกหมกไหม้ในนรกภูมิ คุณจะตอบคำถามของพระเจ้าได้อย่างไร

ฝ่าย ศอ.บต. กองทัพและตำรวจ

 

1. ขอให้มีการประสานงานกันเป็นพิเศษ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน การกระทำอันโหดเหี้ยมนี้ ว่ามาจากการกระทำของใคร โดยเร็ววันที่สุด และนำคนที่ทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยไม่มีการยกเว้นและเห็นแก่ใครทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมที่ก่นด่าพวกท่านเสมอว่า ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่มีน้ำยา) จับคนผิดมาลงโทษไม่ได้ ปล่อยให้ปัญหาคุกรุ่น และยังดำรงอยู่ร่วม 10 ปี เช่นนี้ จนประชาชนที่เขาไว้ใจท่าน ให้ดูแลปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ ต้องสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและความสันติสุข เสื่อมศรัทธาและลดทอนความไว้เนื้อเชื่อใจลงอย่างมาก

 

 

2. ขอให้จัดการดูแล ประสานงาน ร่วมพลังกันกับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ และร่วมมือกับชุมชน ปกป้อง ป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของพี่น้องอย่างเข้มงวด ในทุกชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชาวพุทธ และ ชุมชนผสมชาวพุทธมุสลิม ที่ถือว่าเปราะบางที่สุดในเวลานี้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของผู้กระทำการทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันการบาดหมาง และความแค้นที่อาจแปลงเป็นความรุนแรงต่อกัน

 

 

3. ขอให้ทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี มีทั้งนิติธรรมและคุณธรรม มีกำลังใจในการทำงาน อดทนต่อการเข้าใจผิดของสังคมให้มากที่สุด หากหน่วยของท่านไม่ได้ทำร้ายประชาชน อย่างที่มีคนบางกลุ่มเข้าใจผิด ก็อย่าแค้นเคืองเขา ให้อภัย ฟังเขา และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เหมือนที่ท่านตั้งใจ วันหนึ่งไม่นานนัก ท่านจะได้รับผลที่ดีจากการทำหน้าที่ที่บริสุทธ์เหล่านั้น

 

 

4. ขอให้ ศอ.บต และหน่วยงานพลเรือนต่าง ๆ ดูแลจิตใจพี่น้องที่รับผลกระทบทุกครอบครัว ทั้งชาวพุทธและมุสลิมที่ประสบเหตุร้าย ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เป็นพิเศษ และอย่างเท่าเทียม

 

ฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรประชาชน และองค์กรประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่

1. ขอให้องค์กรข้างต้น มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้าง ไม่เลือกข้าง และมีใจเป็นธรรม ที่จะไม่โทษฝ่ายใด เพราะเพียงแต่การรับรู้ในอดีต ประสบการณ์เก่า อคติเดิม โดยช่วยกันตรวจสอบจากเครือข่ายของท่านเพื่อร่วมแสวงหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีการทำการอันโหดร้ายข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมสังคม เพื่อไม่ให้สังคมบาดหมางกันไปมากกว่าที่เป็นอยู่

2. ร่วมแสดงบทบาทใด ๆ ที่ท่านเห็นควร เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้รับผลกระทบจากความโหดเหี้ยมนี้ ให้มากที่สุด หากท่านมีสมาชิกในองค์กรที่เป็นชาวพุทธ ขอให้แสดงบทบาทต่อครอบครัวชาวมุสลิมที่รับ ผลกระทบด้วย หากสมาชิกในองค์กรของท่านเป็นมุสลิม ขอให้แสดงบทบาทต่อครอบครัวชาวพุทธที่รับ ผลกระทบด้วย อย่างเท่าเทียมที่สุดเท่าที่เป็นได้ เพราะนานมาแล้วที่สังคมส่วนหนึ่ง ส่งเสียงออกมาว่า ท่าน ดูแล เฉพาะพี่น้องมุสลิม (นี่คือเสียงส่วนหนึ่งจากพี่น้องชาวพุทธ ที่พูดด้วยความเจ็บปวด น้อยอกน้อยใจ หากองค์กรใดทำหน้าที่ทั้งสองส่วนอยู่แล้ว ขออภัยอย่างยิ่ง หากองค์กรของท่านเลือกปฏิบัติ ก็ขอให้ทบทวนตนเองด้วย) เพราะถ้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หาความเป็นกลางและไม่มีความยุติธรรมจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรประชาชน และองค์กรประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่เสียแล้ว สันติสุขและสันติภาพยิ่งไม่มีทางจะเป็นจริง

 

 

ด้วยจิตคารวะ

 

 

เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดปัตตานี เครือข่ายชุมชนศรัทธา เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติชายแดนใต้ เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสันติศึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงที่เคยรับรางวัลด้านสันติภาพชายแดนใต้ กลุ่ม “ชนพุทธ” กลุ่มน้อยจังหวัดยะลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดยะลา กลุ่มเยาวชนฟ้าใสยะลา เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลา โครงการพื้นที่ชุ่มน้ำ ม.อ. ปัตตานี ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และ เครือข่ายชาวพุทะเพื่อสันติภาพ

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2557

 

ณ ชายแดนภาคใต้

Be the first to comment on "แถลงการณ์ 12 องค์กรเครือข่าย"

Leave a comment

Your email address will not be published.