40 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร กับการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2552
ณ สำนักบัณฑิตอาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และการสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) “การเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย สำนักบัณฑิตอาสาสมัครและเครือข่าย http://www.gvc.tu.ac.th/th/download/news/symposium40y.pdf

Be the first to comment on "40 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร กับการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม"

Leave a comment

Your email address will not be published.