คุยกับเลขาธิการ (10) ” 10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ “

 

กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ

เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือการทำงานเป็นรายหน่วยงานกับปลัดกระทรวงและทีมผู้บริหารของท่าน จนครบทุกกระทรวงที่มีรัฐมนตรีร่วมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ อก.ทส.พม.สธ.กษ.และมท. ผลลัพธ์ที่ได้คือประเด็นนโยบายร่วมและบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรระดับนโยบายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น. 

เรื่องที่สอง สช.จัดงานเสวนาวิชาการและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใสและธรรมาภิบาลตามรอยพ่อกันอย่างคึกคัก  มีสวรส.และสรพ.ร่วมประกาศด้วยความหนักแน่น นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากหน่วยงาน ปปช.กพร.ศูนย์คุณธรรมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ให้เกียรติขึ้นเวทีเสวนาและร่วมเป็นสักขีพยาน. 

เรื่องที่สาม ที่ประชุมกลุ่มซีอีโอ 6 องค์กรตระกูลส.ตกลงใจร่วมกันที่จะเริ่มออกรายงานสาธารณะว่าด้วยระบบสุขภาพไทย(Health System Watch) โดยจะนำเสนอผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเป็นซีรี่ย์ส  ใชข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพจากคลังความรู้ขององค์กรมาเป็นตัวจับตามอง อันจะช่วยเติมเต็มงานวิชาการเชิงนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ. 

เรื่องที่สี่ เลขาธิการ กับแกนนำภาคีเครือข่าย 700 ชุมชนกทม.และภาคประชาสังคม ได้ร่วมประสานงานและปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารและประธานสภากทม.เรื่องการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนกทม.ที่ติดขัดมาตลอดระยะเวลาสิบปี จนได้ข้อสรุปเป็นแผน Roadmaps ร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการจัดตั้งที่ตั้งใจจะให้สำเร็จให้ได้ภายในกลางปี 2561. 

เรื่องที่ห้า โครงการสนับสนุนกลไกจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเพื่อสังคมสุขภาวะ ซึ่งสช.เป็นผู้เสนอของบประมาณพิเศษ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคม(E6) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์พิจารณาเห็นชอบ ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มจังหวัดว่าได้รับการจัดสรรให้แล้วจำนวน 450 ล้านบาท. 

เรื่องที่หก เมื่อประเมินพบว่าโครงสร้างและระบบโปรแกรมพื้นฐานมีความพร้อมแล้ว สช.จึงออกประกาศแผนเดินหน้า สู่การเป็นองค์กร e-government อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมนี้.

ทีนี้ขอกลับมาที่งานในครอบครัว สช. กันบ้างนะครับ. 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่สำนักงานสช. บ้านของเราชาวสุชน มีการทำบุญครบรอบ 10 ปีของการประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสช.ในทางหนึ่งด้วย. 

นอกจากการทำบุญตามประเพณีเพื่อเพิ่มสิริมงคล รับฟังบทสวดด้วยจิตใจที่สงบนิ่ง และถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังเป็นการชุมนุมพบปะเสวนากันเล็กๆของภาคีเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพจากยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน. 

ท่านอาจารย์หมอวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ได้เล่าความหลังการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและหยิบบทเรียนจากอดีตมาเตือนสติว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอน เราควรต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ. 

ท่านอาจารย์หมอวิชัย โชควิวัฒน กล่าวย้ำการทำความดีและการปฏิบัติตนตามมงคลชีวิต 38 ประการ. ส่วนท่านอาจารย์หมออำพล จินดาวัฒนะ ติดภารกิจสำคัญ จึงได้แต่เขียนจดหมายแสดงความยินดีและให้กำลังใจมายังพี่น้องครอบครัวชาวสุชนและภาคีเครือข่าย ซึ่งมีการอ่านถ่ายทอดสู่กันฟังครบทุกข้อความ. 

และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งการผลิดอกออกช่อ งานสื่อสารองค์กรได้ปรับปรุงโลโก้ของสช.ให้ดูแข็งแรง บึกบึน ชัดเจน และมีความอ่อนช้อยแฝงอยู่ในลีลา เตรียมขับเคลื่อนสู่โลกกว้าง รวมทั้งได้ลงทุนเปลี่ยนวอลเปเปอร์ที่ใช้มาสิบปีในสำนักงานทั้งชั้นสองและชั้นสาม ให้ดูสดใสและสื่อความมุ่งหมายยิ่งขึ้น. 

พลเดช ปิ่นประทีป

10 มีนาคม 2560