ธรรมนูญสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด

การมีส่วนร่วมของชาวร้อยเอ็ดโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ เกิดจากประชาชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตัวเอง

จัดทำโดย ศปจ.ร้อยเอ็ด