ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (18) “ อวสาน? ส.ส.พึงมี ”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด.

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (18) “ อวสาน? ส.ส.พึงมี ”

“ส.ส.พึงมี” คือ จำนวน ส.ส. รวมที่แต่ละพรรคการเมือง (พึง) จะมีได้  เป็นผลลัพธ์จากระบบจัดสรรปันส่วนผสม คิดจากจำนวนคะแนนที่เลือกพรรคนั้น หารด้วยจำนวนบัตรดีทั้งหมดและคูณด้วย 500 ที่นั่ง  เป็นตัวเลขที่สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  

ผลการพิจารณา(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในวาระ 2  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม มติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบต่อการแก้ไข ม.83 และ ม.91  กล่าวคือ  1) จำนวน ส.ส.เขต/ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น 400/100  2) ใช้ระบบบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ แยกจากกัน  3) แบ่งเขตขนาดเล็ก 1 คน / 1 เสียง  

สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นจากเครือข่ายฯและกลุ่มประชาชนที่สนใจ จำนวน 342 คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นไปตามความต้องการของพรรคใหญ่  ซึ่งคาดว่า ส.ว. คงจะไม่โหวตคว่ำในวาระ 3  จึงเป็นอันถึงบทอวสานของหลักคิด “ส.ส.พึงมี”

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป คือ พรรคจิ๋วและพรรคเล็กหมดสิทธิ์เกิด มีแนวโน้มสูญพันธุ์  ในสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือแต่พรรคขนาดกลางและขนาดใหญ่  ดังนั้น ใครที่กำลังคิดจะตั้งพรรคใหม่จึงต้องใคร่ครวญอย่างหนัก  นอกจากนั้น การเลือกตั้ง ส.ส.เขต ในครั้งต่อไป ระบบเขตเล็กกว่าเดิม จึงคาดได้ว่าการใช้เงินทุ่มซื้อเสียงจะยิ่งแข่งขันรุนแรงหนักขึ้นกว่าเก่า

มีบทเรียนรู้และข้อเท็จจริงบางประการ ที่ควรบันทึกในความทรงจำ ดังนี้ 

1) กรณีสัดส่วน ส.ส.เขต / ส.ส.บัญชี 

เรื่องนี้มีพัฒนาการ จาก 400/100 (รธน.2540)  มาเป็น 375/125 (รธน.2550) และเป็น 350/150 (รธน.2560)  ด้วยหลักการและเหตุผลว่า ต้องการให้ ส.ส. ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในระดับชาติ มากกว่าการดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชน ซึ่งเป็นงานที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลอยู่แล้ว  จึงมีทิศทางแนวโน้มที่จะเพิ่ม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และลด ส.ส.เขต ลงเรื่อยๆ  แต่คราวนี้ กลับถอยหลังไปถึง 24  ปี

2) กรณีระบบบัตรเลือกตั้ง

2.1) บัตร ใบ ระบบ (MMA)    ใช้ในการเลือกตั้ง 2562  ข้อดี ทำให้พรรคทางเลือกพรรคเล็กพรรคน้อยมีสิทธิ์แจ้งเกิด  แต่ข้อเสีย ทำให้มีพรรคจำนวนมากเกินไป ประกอบกับขาดนักคณิตศาสตร์ช่วยทำให้ชัดเจนแน่นอน  ปฏิบัติง่ายและประชาชนเข้าใจได้

2.2) บัตร ใบ ระบบแยกกัน (MMM)   เป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่ 2540 และ 2550   ข้อดี คือ ประชาชนคุ้นเคย เข้าใจง่าย แต่ข้อเสียคือ ไม่สะท้อนความต้องการได้เท่าที่ควร

2.3) บัตร 2 ใบ ระบบแบบปันส่วนผสม (MMP)  เป็นรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยได้ใช้  เป็นรูปแบบที่ (ร่าง)รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ออกแบบไว้  ข้อดี สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  ส่วนข้อเสีย เป็นเพียงแนวคิดทฤษฎี ยังไม่เคยได้ใช้จริง

3) กรณีขนาดของเขตเลือกตั้ง  

เขตเล็ก 1 เขต ส.ส. 1 คน เป็นรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่ รธน. 2540 จนถึงปัจจุบัน  ข้อดีคือ ใช้กันมานานจนคุ้นชิน  ข้อเสียคือ เขตยิ่งเล็ก การซื้อเสียงยิ่งสู้กันหนัก

ระบบเขตใหญ่ 1 เขต ส.ส. 2-3 คน  อันนี้ สว.เสรี สุวรรณภานนท์ สงวนคำแปรญัตติด้วยตัวเอง  ท่านเชื่อว่าจะสามารถลดความรุนแรงในการใช้เงินซื้อเสียงได้ เพราะเคยใช้กันมานาน  เพิ่งเปลี่ยนในยุค รธน.2540 จนเกิดปัญหาซื้อเสียงหนักหนาสาหัสแบบทุกวันนี้

4) มองไปข้างหน้า  

ผู้ใดสนใจลงสมัคร ส.ส. ต้องเตรียมรับมือการใช้เงินซื้อเสียงที่รุนแรงกว่าเดิม  ใครคิดจะตั้งพรรคการเมือง ก็ต้องมั่นใจว่าสามารถแจ้งเกิดเป็นพรรคขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  นักการเมืองควรต้องมองหาพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีอุดมการณ์แนวคิดใกล้เคียง  การเลือกตั้งครั้งหน้า เราอยากเห็น 2-3 พรรคการเมืองในวิถีใหม่ รวมกันเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์รัฐสภาวิถีใหม่

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป      

สมาชิกวุฒิสภา /  28 สิงหาคม 2564.