ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (21) “ ภูมิทัศน์การเมือง ”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด.

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (21) “ ภูมิทัศน์การเมือง ”

เมื่อกติกาการเลือกตั้งกำลังจะเปลี่ยนไป ประเด็นหนึ่งที่คอการเมืองมีความสนใจติดตาม คือภูมิทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร

 “ภูมิทัศน์” หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เรามองด้วยสายตาแบบห่างๆ เห็นเป็นรูปทรงหยาบๆ อาจเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยรูปทรงของแผ่นดิน น้ำ ต้นไม้ สัตว์และสรรพสิ่งมนุษย์สร้าง หรือสิ่งอื่นใด ในสภาพและช่วงเวลาหนึ่ง 

ภูมิทัศน์ทางการเมืองในที่นี้ หมายถึงภาพคร่าวๆที่เกี่ยวกับดุลอำนาจทางการเมืองของประเทศไทยที่อาจมีการผันแปรไปตามช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันทางการเมืองสำหรับช่วงชิงเข้าสู่อำนาจรัฐ

ถ้าพิจารณาเฉพาะในเรื่องภูมิทัศน์ของพรรคการเมืองในปัจจุบัน อันเป็นผลพวงที่เกิดจากการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562  รัฐสภาไทยในขณะนี้มีพรรคการเมืองรวมทั้งสิ้น 27 พรรค  

แบ่งเป็นพรรคขนาดใหญ่ มี สส. 80 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 พรรค คือเพื่อไทย พลังประชารัฐ และอนาคตใหม่(ก้าวไกลในปัจจุบัน) รวม สส. 333 คน (คิดเป็น 66.6%ของทั้งหมด)  

ส่วนพรรคขนาดกลาง มี สส. 10-79 ที่นั่ง มี 4 พรรค คือ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา และเสรีรวมไทย รวม  124 ที่นั่ง ( คิดเป็น 24.8%ของทั้งหมด)  

และพรรคขนาดเล็ก (พรรคต่ำสิบ) ขนาด สส. 1-9 ที่นั่ง มี 20 พรรค รวม 43 ที่นั่ง(คิดเป็น 8.6%) ในจำนวนนี้เป็นพรรคขนาดจิ๋ว ขนาด 1 ที่นั่งรวมอยู่ด้วย จำนวนมากถึง 16 พรรค

พรรคสส.เขตสส.บัญชีรวม
1.พรรคเพื่อไทย136136
2.พรรคพลังประชารัฐ9719116
3.พรรคอนาคตใหม่315081
4.พรรคประชาธิปัตย์332053
5.พรรคภูมิใจไทย391251
6.พรรคชาติไทยพัฒนา6410
7.พรรคเสรีรวมไทย1010
8.พรรคประชาชาติ66
9.พรรคเศรษฐกิจใหม่66
10.พรรครวมพลังประชาชาติไทย145
11.พรรคเพื่อชาติ55
12.พรรคชาติพัฒนา123
13.พรรคพลังท้องถิ่นไทย33
14.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย22
15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน11
16.พรรคไทยศรีวิไลย์11
17.พรรคประชาชนปฏิรูป11
18.พรรคประชาชาติ11
19.พรรคประชาธรรมไทย11
20.พรรคประชาธิปไตยใหม่11
21.พรรคประชานิยม11
22.พรรคประชาภิวัฒน์11
23.พรรคพลเมืองไทย11
24.พรรคพลังชาติไทย11
25.พรรคพลังไทยรักไทย11
26.พรรคพลังธรรมใหม่11
27.พรรคปวงชนไทย11
รวม  350150500

ถ้ากติกาการเลือกตั้งครั้งหน้าเปลี่ยนไปจริงตามนั้น  โดยเฉพาะสัดส่วน สส.เขต/ สส.บัญชีรายชื่อ เปลี่ยนเป็น 400/100 และรูปแบบบัตรเลือกตั้งเป็นสองใบแยกระบบกัน  สามารถคาดเดาได้ว่า ภูมิทัศน์ของพรรคการเมืองจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างผิดหูผิดตา กล่าวคือ

พรรคการเมืองขนาดจิ๋วและพรรคขนาดเล็กจำนวนประมาณ 20 พรรค อาจถึงขั้นสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเฉพาะพรรคที่เกิดมาจากระบบบัตรใบเดียวและไม่มี สส.เขตเลย กลุ่มนี้จำเป็นต้องหาทางรวมตัวกับพรรคที่ใหญ่และแข็งแรงกว่า ยกเว้นพรรคที่มี สส.เขต แม้เพียงไม่กี่ที่นั่ง ถ้าหากสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็ยังพอมีโอกาส

พรรคขนาดใหญ่และพรรคขนาดกลางที่มี สส.อยู่ในลำดับที่ 1-6  ทุกพรรคมีโอกาสโตขึ้นและเล็กลงได้ทั้งสิ้น  ส่วนพรรคการเมืองที่กำลังจะก้าวเข้ามาใหม่ ต้องมั่นใจว่าตนมีศักยภาพที่จะแจ้งเกิดเป็นพรรคขนาดกลาง โดยสามารถชิงพื้นที่ สส.เขตจากพรรคเดิมได้บางส่วน.

 นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป      

สมาชิกวุฒิสภา /  18 กันยายน 2564.