พวงหรีดข้าวสารในงานศพชุบชีวิตคนยากไร้

สวัสดีเช้าวันนี้ (26 มิ.ย. 2565) กับภาพข่าวภารกิจของอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ในการรณรงค์ ให้ใช้พวงหรีดข้าวสารในงานศพแทนพวงหรีดดอกไม้เพื่อ

1.ลดภาระในการเผาพวงหรีดดอกไม้เหล่านั้น หลังเสร็จสิ้นงานศพซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยและเป็นภาระแก่พระสงฆ์
2.สามารถนำข้าวสารจากพวงหรีดไปบริจาคให้คนทุกข์ยากลำบากต่อไปได้
ขอชื่นชมผู้ช่วยฯชวน บ้านเขาขวาง ม.8 ต.โคกสลุง ในงานศพคุณแม่ของผู้ช่วยเอง ที่มีการใช้พวงหรีดข้าวสารจำนวนที่มากขึ้น สมควรได้รับคำชื่นชมยินดีและปรารถนาดีให้ประชาชนรับทราบกันต่อไปนะครับ