CSDI Blog

“ เกษตรแข็งขัน จันทบุรี ” ตะลอนเมืองทุเรียน ส่องความก้าวหน้า  รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 131)

ในมุมมองของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน ย่อมให้ความสำคัญต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของแต่ละจังหวัด ...
Read More
/

“ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนมัญจา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 130)

กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา สนใจติดตามโครงการ ” แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ” เป็นพิเศษมาตั้งแต่เริ่มต้น ...
Read More
/

“ แม่พิมพ์โรงเรียนร่วมพัฒนา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 129)

โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Bamboo School ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ...
Read More
/

“ ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิถีร่วมพัฒนา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 128)

ในขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กำลังถกกันเรื่องทางออกทางเลือกสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,000 แห่ง ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ว่าควรเป็นเช่นไร ...
Read More
/

“ปฏิรูปโรงเรียน เสียงกู่จากฐานล่าง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 127)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (ร.ป.ค.15) จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่พัฒนา เจริญก้าวหน้า จนขึ้นมาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอของ สพฐ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 126) “ปฏิรูปการศึกษาจากชายขอบ”

ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและมีความเห็นแยกกันเป็นหลายแนว ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 125) “ร.ป.ค.15 โรงเรียนยุวพลเมือง”

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ยังคงมีภารกิจติดตามค้นหาและศึกษาโรงเรียนตัวอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 124) “พรป.พรรคการเมือง ระวังเลยธง”

ในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีข้อเสนอร่างแก้ไข พรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฯเข้าสู่การพิจารณา รวม 6 ฉบับ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 123) “จับตาแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง”

หลังจากที่รัฐสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 83  86  และ 91 ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว   ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 122) “ผลสัมฤทธิ์ กฎหมายเชิงปฏิรูป”

การปฏิรูป หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างสำคัญ ...
Read More
/