CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 84) “ก้าวข้ามความแตกแยก ข้อเสนอจากงานวิจัย”

เมื่อกลางปี 2563 คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาทำการศึกษาพิจารณา “โครงการประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปรองดองสมานฉันท์” ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 83) “โควิด v.s. ต้มยำกุ้ง”

โควิดซ้ำเติม ยากจน-เหลื่อมล้ำ โรคระบาดโควิด-19 ขยายปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและยากจนให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น เกิดวิกฤติการจ้างงานที่เลวร้าย ประชากรโลกหลายร้อยล้านคนยังคงตกงาน โดยกลุ่มของผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 82) “คุณธรรมหนองสาหร่าย หายจนลดเหลื่อมล้ำ”

พิกัดที่ตั้ง บ้านหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 81) “บ-ว-ร เข้มแข็ง วังบาลเป็นสุข”

พิกัดที่ตั้ง บ้านวังบาล ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 80) “ระบบการให้ทุนวิจัยของรัฐ ถึงเวลาต้องทบทวน”

เพื่อให้กฎหมาย (ร่าง)พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. สามารถบังคับใช้กับหน่วยงานให้ทุน ผู้รับทุนและผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย สอวช. และ สกสว. ควรทำงานร่วมกับกระทรวงทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 79) “ พลังบูรณาการ ท่าข้ามอยู่ดีกินดี ”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 78) “ การปฏิรูปที่น่าจับตา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ”

เมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้แถลงว่านักวิทยาศาสตร์ไทยมีขีดความสามารถที่จะประดิษฐ์ยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ ซึ่งกระทรวงอว.จะสนับสนุนให้ทำสำเร็จภายใน 7 ปี นับเป็นชาติแรกๆของเอเชียและอาเซียน นับเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมาก ตามมาด้วยเสียงเชียร์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร ...
Read More
/

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ของหมอพลเดช

19-20 มิถุนายน 2564 ในวันอังคาร พุธ 22-23 มิ.ย.​64​ จะมีการประชุมร่วม 2 สภา สส.+สว. เพื่อพิจารณากฎหมายปฏิรูปหลายฉบับ อาทิ (ร่าง)พรบ.ประชามติ (ร่าง)พรบ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด ฯลฯ แต่เรื่องที่ด่วนเข้ามาแบบร้อนๆ คือ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นแบบรายมาตรา ซึ่งเท่าที่ทราบในขณะนี้มีจำนวนนับ 10 ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 77) “กุดหมากไฟหายจน คนคืนถิ่น”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ...
Read More
/

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (1) “สู้ภัยโควิด ระลอกสาม”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด ...
Read More
/