CSDI Blog

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 8 ย่ำเมืองเบรุต

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เราได้ไปเดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนดั่งเดิม ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 7 เที่ยวถ้ำและโบสถ์ในหุบเขาคาดิสชา

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป หุบเขาคาดิซา คณะได้เดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านเมืองเชคก้า (Chekka) ระหว่างทางได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน ข้ามเทือกเขาลิบานเข้าสู่หุบเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิซา” ...
Read More
/

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 11 ดงโค่โล่ะ ชีวิต เลือด และน้ำตา

กลับไปเยี่ยมบ้านบ่อทองเมื่อสองวันก่อน นอกจากได้พบปะพี่น้องชาวบ้านและอดีตมวลชนจัดตั้งเมื่อครั้งเคลื่อนไหวจรยุทธ์ช่วง ปี 2520-2524 ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 6 สงครามครูเสด

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เนื่องจากเลบานอนเป็นพื้นที่สมรภูมิสำคัญส่วนหนึ่งของสงครามครูเสด ที่รบพุ่งแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม เมืองโบราณที่เราไปเที่ยวหลายแห่งในคราวนี้ ล้วนมีร่องรอยและประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวพันธ์กับสงครามครูเสด ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 5 เที่ยวชมโบราณสถาน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป อนุสารีย์พระแม่มารี The Shrine of Our Lady of Lebanon คณะของเราเลาะริมฝั่งทะเล เหนือขึ้นไปจากเมืองเบรุต มาถึงบริเวณอ่าวโจนิส ที่นั่นมีอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริด ทาสีขาว สูง 8.5 เมตร ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 4 เมืองเก่าแก่ของโลก

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เมื่อมาเที่ยวเมืองเก่าแก่ของโลก บันทึกการเรียนรู้ฉบับนี้จึงขอนำข้อมูลจากกูเกิ้ล ทีได้มีผู้รวบรวมข้อมูลเมืองเก่าแก่ทั่วโลกเอาไว้ มาเสริมเอาไว้ในที่นี้ด้วย ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 3 สงครามบนแผ่นดินเลบานอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป แม้ไม่นับการถูกรุกรานและเข้ามายึดครองโดยมหาอำนาจจักรวรรดินิยมในยุคสมัยต่างๆแล้ว แผ่นดินเลบานอนเองก็มีสงครามเกิดขึ้นภายในมาอย่างยาวนานจนถึงยุคสมัยอันใกล้ ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 2 อารยธรรมฟีนีเชียน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ผืนแผ่นดินเลบานอน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานหลักของชาวฟินีเชียนโบราณ (Phoenecian) อารยธรรมฟินีเชียนที่เคยยิ่งใหญ่มากในอดีตก็เกิดจากที่บริเวณนี้ นักประวัติศาสตร์โลกจึงถือว่าที่นี่ เลบานอน นับเป็น 1 ใน 15 แห่งที่มีสถานะเป็นอู่อารยธรรมของมนุษยชาติ (cradle of humanity) ...
Read More
/

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 1 ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป อารัมภบท ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมา ...
Read More
/

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ”

การดำรงชีวิตในป่าที่ต้องจรยุทธ์ไปเรื่อยๆ บ้าน เสบียงอาหารและเครื่องอัตถบริขารของเราล้วนบรรทุกอยู่บนหลัง นอกจากนั้นยังมีอาวุธประจำกายและเครื่องมือทางทหารที่ประดับอยู่ตามร่างกายอีกจำนวนหนึ่ง ...
Read More
/