อ.เวียงสา จ.น่าน

ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน [Nan Flood AB-DRM]

ดำเนินการโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More