หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

การประเมินศักยภาพของเครือข่ายสังคม อาจพิจารณาได้ในแง่ของปริมาณจำนวนหรือขนาดของเครือข่าย หรือกลุ่มที่เข้าร่วมในด้านคุณภาพ พิจารณาจากความหลากหลายของกลุ่มหรือองค์กรที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังอนุมานจาก “ระบบ” ของการจัดการเครือข่ายองค์กร

Read More

Random Articles

“ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” ทีวีออนเว็บ ตอน ปฐมฤกษ์

ได้ฤกษเปิดตัว รายการ “ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” แอลดีไอทีวี ทีวีบนอินเตอร์เน็ต ดำเนินรายการโดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ซึ่งเป็นรายการรายสัปดาห์ๆ ละ 1 ตอน โดยจะบันทึกเทปทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และมีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกัน ที่เว็บไซต์เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.) http://www.aorsocho.org/ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับข่ายงานประชาสังคม ซึ่งในระหว่างที่กำลังพัฒนาหน้าเว็บใหม่ LDI…

Read More