ข่าวประชาสังคม

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ภาคประชาชน

บัดนี้แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ผ่านกระบวนการจัดทำและพิจารณา ตามลำดับขั้นตอน จนออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561


“ปฏิบัติการ 3 วัน หยุดกระแสข่าว กขป.8” | คุยกับเลขาธิการ (21)

ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จู่ๆก็ปรากฏมีข่าวสื่อมวลชนในทำนอง…”ฉาวอีก!จนท.อัตราจ้าง กขป.เขต8 ร้องเงินเดือน3หมื่น ถูกหัวหน้ารีดคืน1.5หมื่น/เดือน แฉเป็นเหมือนกันทั่วประเทศ”


วิถีชีวิตกับความภูมิใจ โดย อ.ระพี สาคริก

ขณะนี้ผู้เขียนมีอายุย่างเข้า 85 ปีแล้ว บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ช่วยให้ตนหวนกลับไปค้นหาความจริงจากอดีตอย่างต่อเนื่อง ทำให้หยั่งรู้ความจริงได้ว่า “ชีวิตมีคุณค่าอย่างยิ่ง”


อิหร่านลุย สร้างสมัชชาสุขภาพสี่ระดับ | คุยกับเลขาธิการ (20)

ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสร่วมคณะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย กับกระทรวงสุขภาพและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคุยกับเลขาธิการ (19) “สมัชชาสุขภาพ กับ การปฏิรูปประเทศ”

หลังจากที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปหารือพร้อมกัน ถึงปัญหาสถานการณ์กระแสสังคมที่อ่อนล้าต่อขั้นตอน-กระบวนการปฏิรูปประเทศอันยืดเยื้อ (Reform Fatigue)


ปฏิรูปสาธารณสุข ต้องใช้ทุกฐานทุนในสังคมไปแก้ปัญหาให้ประชาชน

ระบบสุขภาพ (Health System) เป็นระบบใหญ่ ที่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ อย่างที่เรียกว่า Health in All Policies หรือ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ชูประเด็นขึ้นมาและประเทศไทยก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้า


ทิศทางการปฏิรูปประเทศ กับความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลเดช  ปิ่นประทีป / 20 มกราคม 2561   เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันการปฏิรูปประเทศไทยที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีกำลังอยู่ในกระแสสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล


ผลงานรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต ในทศวรรษที่สองของลูกโลกสีเขียว

พลเดช  ปิ่นประทีป / 19 มกราคม 2561 เมื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวผ่านไปได้ 6-7 ปี เริ่มสังเกตุพบว่าผลงานชุมชนที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว บางแห่งยังคง


ดูแลผู้ยากลำบากให้ยั่งยืน ด้วยกระบวนการชุมชนและพลังอาสาประชารัฐท้องถิ่น

พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่  3 มกราคม 2561


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสุขภาพ| คุยกับเลขาธิการ (18)

ในขณะเวลานี้ ต้องถือว่า กระบวนการจัดทำแผนการปฏิรูป 11 ด้านและยุทธศาสตร์ชาติ 6 กลุ่ม ได้มาถึงขั้นตอนที่สามารถมองเห็นเป้าหมายที่เป็นรูปเป็นร่างอย่างมากแล้ว