เอกสารเผยแพร่


ชีวิตสาธารณะ ?

พระสุบิน  ปณีโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  จ.ตราด      เรื่องการพัฒนาคน ต้องพัฒนาความรู้ การคิดแบบเก่าๆจะ ไม่ทันยุค ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะสนับสนุนชุมชนให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างไร จากต่างคนต่างอยู่ มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้ ร่วมคิดกันให้ได้ ทำให้เห็นว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ …