สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป


มอบเอกสารรายชื่อ 77 จังหวัด 111 คน เสนอ ส.ว.พลเดช แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “การเมืองวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา


เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว. ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาลผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)


ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.


“ขบวนปฏิรูปไม่นิ่ง-เคลื่อนตัวช้า”

คำอภิปราย ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ต่อรายงานผลการปฏิรูปของรัฐบาล โดย ส.ว.พลเดช  ปิ่นประทีป / 30 พฤศจิกายน 2563


สภาประชาสังคมไทย ยื่น 14,312 รายชื่อ เสนอกฎหมาย มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 139 องค์กร ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น “สภาประชาสังคมไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22) “ผลกระทบชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2562”

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปี 2558ด้วยความพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ ในจังหวัดริมขอบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านEbook ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำคัญจากรายงานผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา