กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)

กอช. เป้าหมายยังแสนไกล

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 4 มกราคม 2563 ผ่านมา 4 ปี เพิ่งมีสมาชิกแค่ 610,000 คนเท่านั้น เป้าหมายปลายทางยังอยู่อีกแสนไกล