กองทุนภัยพิบัติ

กองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติชุมชนบ้านดอนไชย

บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ถูกน้ำท่วมทุกปี จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นช่วงโค้งของลำน้ำน่าน และมีลำน้ำว้าไหลมาบรรจบกับลำน้ำน่าน ทำให้ชาวบ้านดอนไชยมีการปรับตัว