คนยากจน

จีน กับ ปัญหาคนยากจน ?

ถ้านึกไม่ออกว่าความยากจนของจีนเป็นอย่างไร ลองนึกสภาพว่ามีคนจนในประเทศ 88% ในปี 2524 (ค.ศ. 1981) มีรายได้ที่ประมาณ 40 บาทหรือน้อยกว่า มาอยู่ที่ 6.5% ในปี 2555 (ค.ศ. 2012)