ความเสี่ยงใหม่

[VDO] การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน

การดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัย “พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อลดทอนความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ด้สนการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ”


ภาพบรรยากาศ การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ