คอร์รัปชัน

รวมพลังประชาชนต้านคอร์รัปชัน

รวมพลังประชาชนต้านคอร์รัปชัน ช่วงระยะเวลาหนึ่งสื่อมวลชน ได้เคยเสนอข่าวการเปิดตัวของ “เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น” (คปต.) และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก