คุยกับเลขาธิการ

ธรรมนูญชุมชนคนคลองเปรม|คุยกับเลขาธิการ (35)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร ได้เชิญผมไปร่วมหารือพร้อมกับคณะทำงานจากหน่วยงานหลายกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ


“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีพลัง” | คุยกับเลขาธิการ (34)

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(NHA)ในแต่ละปี อยู่ในความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”(คจ.สช.)


“มติสมัชชากับสัญญาใจ” | คุยกับเลขาธิการ (33)

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (NHA) เป็นเครื่องมือ “ตัวแม่” ของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550


“เหลียวหลังแลหน้า สมัชชาสุขภาพ” คุยกับเลขาธิการ (31)

แม้ผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ต้น จนกระทั่งเมื่อมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


“โมโรสึกะ เมืองมรดกโลกด้านเกษตรกรรม” คุยกับเลขาธิการ (30)

ผมได้รับเชิญจาก ปตท.โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว ให้ร่วมทีมทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา


“ทศวรรษสอง สมัชชาสุขภาพ” คุยกับเลขาธิการ (29)

ผมสังเกตพบว่า คนทั่วไปมักจะรู้จักและจดจำภาพลักษณ์ของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าหมายถึงอะไร ได้ง่ายกว่าการแยกแยะบทบาทความแตกต่างระหว่าง สช. กับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอิสระตระกูล ส.ทั้งหลาย


คุยกับเลขาธิการ(28) “ประชาธิปไตย กับ การมีส่วนร่วม”

ภายหลังมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ลงราชกิจจานุเบกษา
บนหนทาง ปลอดแรงต้าน | คุยกับเลขาธิการ (25)

ในระยะนี้ เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกำลังได้รับความสนใจและเป็นที่รับรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง ถึงขั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้นำเรื่องนี้เข้ารายงานในที่ประชุม ครม.โดยฉายคลิปวิดีโอ 3 นาทีของ สช. ประกอบการอธิบายขยายความอีกด้วย


Midfielder : ผู้เล่นกองกลาง คุยกับเลขาธิการ (24)

กระแสฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย RUSSIA2018 กำลังสนุกเข้มข้น คนทั่วไปมักเป็นแฟนผู้เล่นกองหน้า ทั้งศูนย์หน้า ปีกซ้าย ปีกขวา ชอบดูว่าจะยิงประตูได้เท่าไร ใครจะเป็นดาวซัลโว


เสาหลักสร้างชาติ | คุยกับเลขาธิการ(23)

รัสเซียเป็นมหามิตรของไทยมายาวนาน เป็นมหาอำนาจที่มีส่วนช่วยให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 และกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก 2018