คูบัว

“ เมืองโบราณคูบัว ร่องรอยทวารวดี ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 141)

เมืองคูบัว เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดี


“ กาดวิถีชุมชนคูบัว เศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยวน ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 139)

เมื่อเดือนก่อน ได้รับเชิญไปเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มเครือข่ายราชบุรีวิถีใหม่ เมื่อภรรยาทราบว่าผมมีโปรแกรมไปที่ อบต.คูบัว  จึงกระซิบว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องผ้าตีนจกของชาวไท-ยวน ทั้งยังกำชับให้อุดหนุนสินค้าชาวบ้านด้วย