งานพัฒนา

โลกใบใหม่ พลังสร้างสรรค์หญิงชายกับงานพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง

มนุษย์เรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันและที่พิเศษต่างออกไปจากสัตว์อื่นก็คือหนุษย์เรียนรู้พัฒนาตนเองได้…