ช.ช.ต.

โลกใบใหม่ พลังสร้างสรรค์หญิงชายกับงานพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง

มนุษย์เรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันและที่พิเศษต่างออกไปจากสัตว์อื่นก็คือหนุษย์เรียนรู้พัฒนาตนเองได้…


Fact sheet ช.ช.ต.

รวบรวมเรื่องราวของสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการเล่าเรื่องของชุมชนต่างๆ


หนังสือ เรียนรู้ชุมชน ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

เรียนรู้ชุมชน เป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จัดทำโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)


ข่าวและสกู๊ปเดือน ก.ค. 59

PAW เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูญเสีย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAW) ให้กำลังใจภรรยาผู้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวจากเหตุระเบิดในปัตตานีและยะลา