ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

“สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ” ตอนที่ 2

รายการวุฒิสภา รายสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 13.05 – 14.00 น. ร่วมพูดคุยสนทนากับ