ทวารวดี

“ เมืองโบราณคูบัว ร่องรอยทวารวดี ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 141)

เมืองคูบัว เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดี