ทวีศักดิ์ นพเกษร

พันเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร : ครูใหญ่นักวิทยากรกระบวนการ

โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา / 30 ตุลาคม 2565  ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์จำนวนมากและหลากหลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร หรือ “พี่ทวีศักดิ์” เป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมากที่สุดของผม