ปฏิรูป

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (7) “การปฏิรูปโดยประชาชน”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด. จากบทเรียนรู้ 25 ปีที่ผมเข้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองรอบแรก (2538-2540)  การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2543-2550) และการปฏิรูปประเทศในยุคปัจจุบันที่เริ่มนับได้ตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะตั้งคณะกรรมการปฏิรูป(คปร.)และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ตามเสียงเรียกร้องในกระแสความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ปี 2553


Big Rock ปฏิรูปสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 มีนาคม 2020 การให้ประชาชนทุกคนทุกเพศวัย มีความรอบรู้และเท่าทันปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด
การปฏิรูปเชิงพื้นที่ สำคัญที่ใครกำหนดประเด็น

พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดูเหมือนว่านโยบายและมาตรการการปฏิรูปของรัฐบาลในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจาก “จุดไม่ค่อยติด” แล้ว ยิ่งทำดูเหมือนว่ากระแสยิ่งตก แม้ว่าจะพยายามตั้งกลไกใหม่ๆออกมาเป็นจุดขาย.