ประชากรกลุ่มเฉพาะ

พวงหรีดข้าวสารในงานศพชุบชีวิตคนยากไร้

สวัสดีเช้าวันนี้ (26 มิ.ย. 2565) กับภาพข่าวภารกิจของอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ช่วยเหลือเคสเด็ก พื้นที่อำเภอวังทอง 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ กศน.ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ ผู้ประสานโครงการฯ เชื่อมประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในการส่งต่อข้อมูลจนนำไปสู่การช่วยเหลือเด็ก


สงขลาตรวจ DNA เชิงรุก

13 มิ.ย. 2566 โครงการสนับสนุนกลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจับมือกับสมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลาคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ และศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองกิจกรรม Orientation แนะนำวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องประชุม Tulip ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ จำนวน 7 จังหวัด (2) ภาคกลาง จำนวน…