ประวัติศาสตร์

เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีโอกาสได้กลับไปดูภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลก เรื่อง Dunkirk, Churchill และ Darkest Hour รู้สึกมีความประทับใจต่อบุคลิกและบทบาทของวินสตัน เชอร์ชิลเป็นอย่างมาก จนต้องบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำ