ปากพนัง

“ จากคิรีวง ลงปากพนัง ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 142)

ปลีกเวลาวันสุดสัปดาห์ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา  ลงไปเยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากที่นครศรีธรรมราช  มีทีมงานนครศรีฯวิถีใหม่เป็นผู้นำทาง