ปาล์มน้ำมัน

“ วิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ที่สุราษฎร์ธานี ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 133)

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี มีคุณวิชณีย์ ออมทรัพย์สิน เป็นผู้รับผิดชอบ