พลเดช ปิ่นประทีป

สานพลังชุมชน รับมือโควิด (2) “สุขอนามัย ระเบียบวินัยสังคม”

27 มีนาคม 2563 ถึง พี่น้องเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ทุกพื้นที่ 1. วันแรกที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์โควิด-19 มีมาตรการรูปธรรมในด้านต่างๆ ประกาศออกมากมาย พวกเราควรติดตาม ดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พอ ต่อไปคงมีออกมาเพิ่มเป็นรายวัน เพราะสถานการณ์การระบาดทั่วโลก (นอกประเทศจีน) ยังคงพุ่งทะยานไม่หยุด จากจุดตั้งต้น ผู้ป่วยสะสม 1 แสนคนแรกการระบาดใช้เวลา 67 วัน ต่อมาแสนที่…ไทยรวมพลัง ต้านโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 มีนาคม 2563 ถ้าถึงตอนนั้นจริง ก็ต้องวัดดวงกันที่ “ทุนทางสังคม” หรือ ความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน


pandemic, panic : ผลกระทบโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 17 มีนาคม 2563 ถ้านำแบบแผนระบาดในจีนมาเทียบเคียง อาจทำนายอย่างคร่าวๆสถานการณ์จะไปสิ้นสุดราวเดือน มิ.ย.


หมอพลเดช ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ ประเด็น COVID-19

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ เกี่ยวกับประเด็น COVID-19 ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน และข้อเสนอ ณ ห้องประชุม 2503 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ


สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนภาคพลเมือง

โดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เมื่อครั้งที่ผมดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง ชื่อ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  จำได้ว่าในเวลานั้นเรามีเจตนารมณ์ที่จะวางแนวคิดเชิงทิศทางและนโยบายในเรื่องสิทธิเด็ก (Child Right) และการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นสำคัญ


“พลเดช ปิ่นประทีป” ชวนทุกท่านติดตาม “องค์กรอิสระ”

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 4 มีนาคม 2563 “ผมมีความสนใจบทบาทและผลงานขององค์กรเหล่านี้ โดยเฉพาะในแง่มุมของการปฏิรูปการเมือง”


“ประชาชนมีส่วนร่วม”

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียง “วาทกรรม” และไม่ใช่แค่ “พิธีกรรม”


COVID-19 ทดสอบสาธารณสุขไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 24 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศสถานการณ์การระบาด จาก 2 ขึ้นเป็น 3 ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าจะช่วยให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนมีความระมัดระวังตัวเอง การประกาศยกระดับสถานการณ์การระบาด จาก 2 ขึ้นเป็น 3 ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้ามันจะช่วยให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนมีความระมัดระวังตัวเองยิ่งขึ้น  แต่สิ่งที่มาแน่คือผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลก ทุกคนต้องเตรียมรับมือด้วยการจัดการตนเอง จะเอาแต่เรียกร้องหรือรอคอย ก็ไม่มีรัฐบาลหรือใครมาโอบอุ้มเราได้ …


ในสถานการณ์ COVID-19

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ไวรัสระบาดทั่วโลก ประเทศไทยเสี่ยงสูง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมความคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีนเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นและต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง พบผู้ป่วยติดเชื้อในทุกมณฑล ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น…


ต-ส-ร ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้ ในหมู่สมาชิกวุฒิสภามีคำย่อคำหนึ่งที่พวกเราจดจำพูดติดปากและใช้สื่อสารกันอย่างขึ้นใจ


สถาบันพระปกเกล้า : 20 ปีปฏิรูปการเมืองไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 กุมภาพันธ์ 2563 การถือกำเนิดของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อ 4 ก.ย. 41 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิกฤติประชาธิปไตย