ภาคใต้

เด็ก นกกระดาษ และความจริงที่ภาคใต้

…ระหว่างทางไปตู้เสบียง ผมต้องเดินโคลงตัวไปมาตามแรงโยกของแต่ละโบกี้ เมื่อถึงตู้เสบียงผมพบนกกระดาษที่ร้อยด้วยเส้นด้ายห้อยแกว่งอยู่ไปมา…