ยโสธร

ยโสธรไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 28/2566) ยโสธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ เดิมชื่อบ้านสิงห์ท่า เมืองยศสุนทร