ระพี สาคริก

วิถีชีวิตกับความภูมิใจ โดย อ.ระพี สาคริก

ขณะนี้ผู้เขียนมีอายุย่างเข้า 85 ปีแล้ว บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ช่วยให้ตนหวนกลับไปค้นหาความจริงจากอดีตอย่างต่อเนื่อง ทำให้หยั่งรู้ความจริงได้ว่า “ชีวิตมีคุณค่าอย่างยิ่ง”