วุฒิสภา

“ทรงดำสามดอน เรียบง่ายใกล้หลักธรรม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 5/2566)

เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่บ้านดอนมะนาว บ้านดอนมะเกลือ และบ้านดอน อำเภออู่ทอง ถิ่นวัฒนธรรมไทยทรงดำของจังหวัดสุพรรณบุรี ไปเยี่ยมชมและศึกษาชุมชนท้องถิ่นในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่นั่น 


“เมืองสามอ่าว เขาสามร้อยยอด” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 4/2566)

ตัวเมืองประจวบคิรีขันธ์ตั้งอยู่บนชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวน้อย และอ่าวประจวบฯ มีชายหาดและน้ำทะเลใสสะอาด อ่าวโค้งยาวตลอดแนว 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่นน้ำ แต่จะเดินเล่นชายหาดในเวลาเย็น


“ประจวบคีรีขันธ์ กิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 3/2566)

เมื่อวันพ่อแห่งชาติปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในมิติศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษากิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเดินข้ามประเทศภายในหนึ่งวัน 


พุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 166)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ขอนำเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส ด้วยระบบงบประมาณแบบ Block Grantเพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้