สกู๊ปข่าว

ข่าวและสกู๊ป เดือนพฤศจิกายน 2559

PAOW รับฟังความเห็นผู้หญิงนราธิวาส โครงการขบวนผู้หญิงกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAOW) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงจากชุมชนบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวเด็กกำพร้า(FECo-Foundation for education and curable orphans) บ้านบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส


ข่าวและสกู๊ปเดือน ตุลาคม 2559

PAW จัดสานเสวนา TOT + CSOs คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAOW) จัดกิจกรรมสานเสวนา TOT + CSOs ภายใต้โครงการ “ขบวนผู้หญิงกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่้เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” โดยมีการสรุปสถานการณ์การพูดคุยและเสียงสะท้อนการเคลื่อนไหวของ PAOW, ฝึกการนำเสนอสื่อ, หลักการและทักษะการใช้เครื่องมือ “เวทีประชาหารือ”, ข้อเสนอแนะและมาตรการกลไกพื้นที่สาธารณะปลอดภัย และวิเคราะห์ เติมเต็ม ข้อเสนอประเด็นสำคัญพร้อมวางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2559…


ข่าวและสกู๊ป เดือนสิงหาคม 2559

72 องค์กร ร่วมหารือแนวทางการทำงานกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการจัดทำแผนที่(Mapping) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมหาทิศทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 องค์กร ณ ห้องสะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559


ข่าวและสกู๊ปเดือน ก.ค. 59

PAW เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูญเสีย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAW) ให้กำลังใจภรรยาผู้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวจากเหตุระเบิดในปัตตานีและยะลา