สนุกกับชีวิตมิตรสหาย196

ครูสน จากนักปฏิวัติสู่นักปฏิรูป

ดร.วณี  ปิ่นประทีป ครูสน  รูปสูง หรือสหายวา เป็นมิตรร่วมรบ กับพวกเราเหล่านักศึกษาและปัญญาชนหลายคนที่เคยเข้าร่วมต่อสู่ด้วยอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2519-2525 ในเขตอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ครูสน รูปสูง ปราชญ์ชาวบ้านผู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ฐานของประเทศ

โดย ประเวศ  วะสี  ผมพบครูสน รูปสูง ที่บ้านท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อคณะเล็กๆ ของเราไปค้างกับชาวบ้านที่นั่น เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว การศึกษาเรียนรู้จากชาวบ้านเราต้องไปค้างคืนกับเขา เพราะเวลากลางวันเขาต้องทำมาหากิน ไม่มีเวลามาพูดคุยกับเรา เวลาราชการกับเวลาราษฏรไม่ตรงกัน


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 12 “หมอเทวดา” : ที่มาของสมญานามที่ชาวบ้านหนองบัวแดงจดจำ

พ.ศ. 2521 ณ บ้านบ่อทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ค่ำวันหนึ่งในฤดูแล้ง ขณะที่หน่วยจรยุทธ์งานมวลชนของเขตงาน 196 เคลื่อนจากภูพังเหย มาหยุดอยู่ที่ชายดงตีนภูพญาพ่อ บริเวณเขาปากช่องลำน้ำเจียง


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 11 ดงโค่โล่ะ ชีวิต เลือด และน้ำตา

กลับไปเยี่ยมบ้านบ่อทองเมื่อสองวันก่อน นอกจากได้พบปะพี่น้องชาวบ้านและอดีตมวลชนจัดตั้งเมื่อครั้งเคลื่อนไหวจรยุทธ์ช่วง ปี 2520-2524


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ”

การดำรงชีวิตในป่าที่ต้องจรยุทธ์ไปเรื่อยๆ บ้าน เสบียงอาหารและเครื่องอัตถบริขารของเราล้วนบรรทุกอยู่บนหลัง นอกจากนั้นยังมีอาวุธประจำกายและเครื่องมือทางทหารที่ประดับอยู่ตามร่างกายอีกจำนวนหนึ่ง


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 9. “ก้อนข้อล่อแค่แร่”

นานวันเข้า สถานการณ์สู้รบในพื้นที่เขตงาน196 โดยรอบภูเขียวและป่าดงข้างเคียงมีความดุเดือดขึ้นทุกที บนภูเขียวมีการเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารหลักจากเขตภูซางส่วนหนึ่งมาประจำการ มีทั้งมวลชนและสหายนักรบ ทปท.ที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์โชกโชน เข้าใจว่าเป็นมติของฝ่ายนำในระดับสูงที่มีแผนยุทธศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้น


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 8. “บักหำน้อย”

หลังจากที่หน่วยจรยุทธ์สี่สหายได้บุกเบิกงานมวลชนพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงได้พักหนึ่ง มีมวลชนท้องถิ่นตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคและกองทัพเป็นจำนวนมาก


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 7. “จงอางสะอื้น”

เวลาที่องค์กรนำมีคำสั่งให้พวกเรากลับขึ้นไปร่วมประชุม หรือมีพิธีการงานสำคัญบนฐานที่มั่นภูเขียว(196) สหายที่ทำงานในเขตจรยุทธ์ต้องวางแผนการเดินทางและใช้ระยะเวลารอนแรมเดินเท้ากันเป็นสัปดาห์ เพราะระยะทางไกลและต้องใช้เส้นทางไต่ไปตามสันเขาและป่าดงสนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 5. “วินัยเหล็ก”

การทำงานมวลชนของบรรดาเหล่าสหาย ทหารปลดแอกประชาชนไทย หรือ ทปท. แท้ที่จริงก็คือการออกไปพบปะประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากการปกครองของรัฐบาล โดยเฉพาะชาวนา กรรมกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตามแนวทาง “ชนบทล้อมเมือง แล้วยึดเมืองในที่สุด”ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 4. “ธงแดงเหนือภู”

ปี 2520 ราวเดือนหกเห็นจะได้ หน่วยจรยุทธ์สี่สหายของเราได้รับมอบหมายจากจัดตั้งให้ลงทำงานมวลชนในเขต อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย 196 โดย หมอทวี ตอนที่ 3 “ผู้เฒ่าเว้าม่วน”

สหายวา เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นคนพูดจาสนุกสนานและมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงแบบหน้าดำคร่ำเครียดในหมู่สหาย หรือการพูดคุยให้การศึกษามวลชน ที่สำคัญ เขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักต่อสู้แบบทำลายล้าง หากแต่เป็นผู้ให้ความคิดและแรงบันดาลใจกับผู้คน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม