สว.

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 114) “ ทำแทบตาย ประชาชนไม่เห็น”

ความเป็นมาการปฏิรูปประเทศ เมื่อปี 2549  เสียงเรียกร้องการปฏิรูปประเทศเริ่มดังมาจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(เสื้อเหลือง) ในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร