สันติภาพชายแดนใต้

กิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม ด้วยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง