สันติภาพ

UMA สื่อมวลชนสันติภาพ

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 9 มกราคม 2563 การรวมตัวเป็นสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนของ UMA เช่นนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มของเครือข่ายภาคประชาสังคม