สาธารณสุข

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 106) “ปฏิรูปต่อไป สาธารณสุขไทย”

ระบบสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเรื่อยมา นับตั้งแต่ ร.5 ทรงจัดตั้ง รพ.ศิริราช เป็นจุดเริ่มระบบการแพทย์สมัยใหม่เมื่อ 130 ปีก่อน


Big Rock ปฏิรูปสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 มีนาคม 2020 การให้ประชาชนทุกคนทุกเพศวัย มีความรอบรู้และเท่าทันปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด


ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาปฏิรูปสาธารณสุข ต้องใช้ทุกฐานทุนในสังคมไปแก้ปัญหาให้ประชาชน

ระบบสุขภาพ (Health System) เป็นระบบใหญ่ ที่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ อย่างที่เรียกว่า Health in All Policies หรือ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ชูประเด็นขึ้นมาและประเทศไทยก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้า